Πρόγραμμα Ομαδικών

Αίθουσα 2 (Παιδικές Δραστηριότητες)

'Ωρες/Ημέρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

10:00 - 12:00

Aγωνιστικό

   Καράτε

12:00 - 13:00

    ΖUMBA

      kids

17:30 - 18:30

    Junior

    Καράτε

    Junior

    Καράτε

    Junior

    Καράτε

18:30 - 19:30

    Προχωρημένοι

      Καράτε

    Προχωρημένοι

      Καράτε

    Προχωρημένοι

      Καράτε

18:30 - 20:00

  Αγωνιστικό 

     Καράτε

  Αγωνιστικό 

     Καράτε

19:30 - 20:30

  Αρχάριοι

   Καράτε

  Αρχάριοι

   Καράτε

    ZUMBA 

     kids

    ZUMBA 

     kids

  Αρχάριοι

   Καράτε

20:30 - 21:30

Jiu Jitsu

 Jiu Jitsu

 Jiu Jitsu

Πρόγραμμα Ομαδικών

Αίθουσα 1

'Ωρες/Ημέρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

10:00 - 10:50

Functional

    Fotis

   Tae Bo

    Irene

Total Body

Mend Balls

    Fotis

   Tae Bo

    Irene

Functional

    Fotis

12:00 - 13:00

17:00 - 17:30

      Spinning

  Natalie

      Spinning

    Irene

17:30 - 18:30

   Pilates

  Natalie

   Pilates

  Natalie

      Functional

    Irene

    Cross    Training

    Fotis

   Tae Bo

    Irene

18:30 - 19:30

      Pace Slide

         Mina

    Pilates

   Natalie

19:00 - 19:30

      Spinning

  Natalie

      Spinning

    Irene

19:30 - 20:30

   Tae Bo

    Irene

      TRX

     Mina

     ZUMBA

     Stella

      Spinning

  Natalie

19:30 - 20:30

   Tae Bo

    Irene

      TRX

     Mina

     ZUMBA

     Stella

  Pilates

  Natalie

20:30 - 21:30

     ZUMBA

      Mina

   Tae Bo

    Nikos

   Pace Ball

     Mina

      TRX

     Fotis

 Tabata

  Mina

20:00 - 20:30

      Spinning

  Natalie